Menü
Sepetim

Garanti Şartları

 1. GARANTİ ŞARTLARI VE UYGULAMALAR;
  1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. Parçalı ürünlerde ise, ürünün en son parçasının teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi başlar.
  2. Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.
  3. Ürün/Ürünlerin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
  4. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının yirmi iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.
  5. ALICI, garanti süresince tamirat veya tadilat gibi arıza hizmetlerinden yararlanabilmesi için SATICI’ya 505 422 08 14 no’lu TÜKETİCİ HATTI’ndan ulaşarak sözlü talep oluşturmalı veya talebini SATICI’nın merkez adresine, faks, e posta, iadeli taahhütlü mektupla v.b. yolla yazılı ve resimli olarak iletmelidir.
  6. SATICI, gelen müşteri taleplerine göre;
   1. T.C. TİCARET BAKANLIĞI tarafından verilmiş SATIŞ SONRASI YETERLİLİK BELGESİ’ne (2022/61490) sahip yekili servis veya satış sonrası hizmet birimi vasıtasıyla önce şikayet konusu üründe arıza olup olmadığının tespitini yapar.
   2. Tespit edilmiş bir arıza varsa (imalat, taşıma, montaj, kullanıcı’dan kaynaklı) bunun kararını verecek olan SATICI’nın SATIŞ SONRASI HİZMET(SSH) YETERLİLİK BELGESİ’ne yetkili kıldığı servis veya birimidir.
   3. SSH birimi, her şikayet konusu için arıza kararı vermeyebilir. Arıza kararı verilmemiş şikayetlerde ALICI, ürünün garanti kapsamında "1 yıl içinde arızanın 3 kez tekrarlanması” maddesinden faydalanarak herhangi bir yaptırımda bulunamaz.
   4. "Arızalıdır” kararı verilmiş GARANTİ KAPSAMI’ndaki ürün/ürünlerde SATICI arıza kaydı açarak
    1. Ürün/Ürünlerin ALICI adresinde bakılıp tamir edilmesine,
    2. Ürün/Ürünlerin SATICI Bölge mağaza veya deposunda tamir edilmesine,
    3. Ürün/Ürünlerin SATICI Üretim Fabrikalarında tamir edilmesine karar verebilir. SATICI bu kararını uygulamakla mükelleftir.
   5. Tüketicinin seçimlik hakları; Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
    1. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
    2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
    3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   6. Ürün/Ürünlerin GARANTİ süresi içerisinde malzeme, işçilik, montaj hataları nedeniyle arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir isim altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri SATICI tarafından yapılır/yaptırılır.
   7. ALICI, Ürün/Ürünlerin GARANTİ BELGESİ’nde yazılı "KULLANIM ve TEMİZLİK ÖNERİLERİNE” uygun şekilde kullanmaya özen göstermelidir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arıza ve deformasyonlar için, SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, bu tür arızaları GARANTİ SÜRESİ içerisinde ücreti karşılığında tamir etmeyi kabul eder.
   8. Ürün/Ürünlerin Garanti Şartları ve Kullanım Klavuzu’nda yazılanlara uygun kullanılması halinde, Garanti süresince çıkabilecek arızanın;
    1. 1 (bir) yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması,
    2. Arızanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
    3. Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması
    4. Satıcının düzenleyeceği bir raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde ALICI, malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. SATICI bu talebi karşılamakla yükümlüdür.